thread: Nội Quy Diễn Đà n Rong Bien

 1. #1
  Administrator
  Aug 2016
  200

  : 26 [?]
  : 104.579
  : 125.609

  45

  Nội Quy Diễn Đà n Rong Bien

  NỘI QUY ​
  Ná»™i quy chung:
  Bắt buá»™c phải tuáº*n thủ nghiêm chỉnh chấp hà nh quy chế chung khi đồng ý tham gia diá»…n Ä‘Ã n.

  Quy định về tiêu đề bà i viết:
  1. Tiêu đề bà i viết phải sá»* dụng tiếng anh hoặc tiếng Việt có dấu đầy đủ.
  2. Tiêu đề cần phù hợp vá»›i ná»™i dung và phù hợp má»™t cách tÆ°Æ¡ng đối vá»›i các mục diá»…n Ä‘Ã n (box) mà thà nh viên gá»*i và o.
  3. Tiêu đề cần được ghi rõ nghĩa, không được đặt những tiêu đề như: "Chỉ cho tôi với", "Help me", "Quan trọng đây!!!????", "Và o đây coi nà y", "Hay lắm", "Giúp mình với", "Admin ơi", v.v...

  Quy định về nội dung


  1. không gá»*i bà i viết hoặc biểu tượng có ná»™i dung liên quan đến chÃ*nh trị xã há»™i hay bà n luáº*n về tôn giáo.
  2. Không được gá»*i bà i có ná»™i dung phá hoại forum.
  3. Không được có những lời lẽ lăng mạ các thà nh viên khác của diễn đà n và những cá nhân, tổ chức xác định khác.
  4. Không được xâm phạm đến quyền riêng tÆ° và bÃ* máº*t cá nhân của các thà nh viên khác trong diá»…n Ä‘Ã n hoặc của cá nhân, tổ chức xác định khác.
  5. Không được dùng những từ ngữ tục tÄ©u, thiếu văn hoá. Việc sá»* dụng các từ nói lái, nói chệch trong bà i viết .
  6. Trong khi thảo luáº*n má»—i người có thể có ý kiến, quan Ä‘iểm riêng. Thà nh viên tham gia thảo luáº*n cần tôn trọng những người cùng tham gia và tôn trọng người quản trị, không được khÃ*ch bác, công kÃ*ch, lăng mạ xúc phạm người khác, nóng nẩy, quá khÃ*ch, gây mất Ä‘oà n kết trên diá»…n Ä‘Ã n. Các bà i viết có ná»™i dung (má»™t phần hay cả bà i) không theo chủ đề Ä‘ang thảo luáº*n sẽ bị xóa. Các bà i viết lợi dụng chủ đề Ä‘ang thảo luáº*n để công kÃ*ch thà nh viên khác hay ban quản trị diá»…n Ä‘Ã n sẽ bị xóa. Thà nh viên công kÃ*ch sẽ bị cảnh cáo hoặc bị khóa nick nếu vẫn tiếp tục công kÃ*ch sau khi BĐH nhắc nhở.  Hình thức của bà i viết:


  1. Tất cả các bà i viết bằng tiếng anh hay tiếng Việt cần viết có dấu đầy đủ, tránh phạm lá»—i chÃ*nh tả và là m mất Ä‘i sá»± trong sáng của tiếng Việt.
  2. Không được viết má»™t câu hỏi nhiều lần hay gá»*i cùng má»™t câu hỏi trong nhiều box khác nhau. Khi câu hỏi chÆ°a được trả lời thì không có nghÄ©a là không ai biết thông tin liên quan đến câu hỏi của bạn và mọi người Ä‘ang tìm thông tin để trả lời cho câu hỏi đó. Các bà i viết hay chủ đề cùng ná»™i dung sẽ bị xóa bá»›t.
  3. Bà i viết phải được gá»*i (post) ở đúng vị trÃ*, đúng mục (box) và đúng chủ đề (topic).  Sở hữu thông tin:


  1. Bà i viết có sá»* dụng thông tin nÆ¡i khác phải ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, cho dù tác giả hoặc chủ thể của nguồn thông tin đó không yêu cầu.
  2. Bà i viết được gá»*i lên diá»…n Ä‘Ã n RongBien sẽ trở thà nh sở hữu của diá»…n Ä‘Ã n RongBien. Chủ thể gá»*i bà i không được tuỳ tiện xóa bà i. Các thà nh viên khi lấy bà i để đăng lên những website khác xin vui lòng thể hiện sá»± tôn trọng tác giả và diá»…n Ä‘Ã n RongBien bằng cách ghi rõ nguồn gốc.  Về các thông tin, biểu tượng cá nhân, chữ ký, tin nhắn, mail:


  1. Thà nh viên không được sá»* dụng biểu tượng (avatar) là các hình ảnh có ná»™i dung không là nh mạnh, bạo lá»±c, sexy, vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
  2. Tin nhắn là ná»™i dung trao đổi cá nhân giữa các thà nh viên, thà nh viên tá»± chịu trách nhiệm vá»›i nhau về ná»™i dung nà y. Tuy nhiên nếu sá»* dụng tin nhắn để quấy nhiá»…u, công kÃ*ch, xúc phạm thà nh viên khác sẽ bị đình chỉ quyền truy cáº*p vÄ©nh viá»…n.
  3. Ban Quản trị Diá»…n Ä‘Ã n không chịu trách nhiệm về ná»™i dung các e-mail được gá»*i thông qua hệ thống e-mail của Diá»…n Ä‘Ã n.  Biên táº*p thông tin và xá»* lý vi phạm:


  1. Ban quản trị và những người Ä‘iều hà nh có quyền khóa, xóa, chỉnh sá»*a hoặc di chuyển những bà i vi phạm ná»™i quy mà không cần thông báo trÆ°á»›c.
  2. Ban quản trị có quyền đình chỉ quyền truy cáº*p của tà i khoản (nick) nếu nick đó vi phạm ná»™i quy nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng về ná»™i quy về đăng ký nick mà không cần báo trÆ°á»›c.

 2. thichphimxxx (06-06-2017),thuong (08-23-2016)

 •